0948 099 809
  Individuálna hodina duo hodina skupinové cvičenie
  16,- € 10,-€ 5,- €
Permanentky:      
4 vstupy:   63,-€ 39,-€ 19,-€
8 vstupov: 124,-€ 76,-€ 36,-€
18 vstupov: 270,-€ 162,-€ 72,-€