0948 099 809/0949 506 755

Možno aj práve Vy patríte k ľuďom, ktorí potrebujú na svojom živote niečo zmeniť, spraviť niečo nielen pre svoje telo, ale aj pre svojho ducha. Joga má dostať telo, ducha a dušu súčasne do súladu a pomáha zharmonizovať Váš vlastný život.

 

Účinok jogy sa dosahuje sebazdokonaľovaním, premýšľaním, cvičením techník jogy v dennom živote, tým získavame schopnosť neznervózňovať sa, prijímať veci tak, ako sú, brať ich ako prirodzený proces, a tým získať silu, schopnosť problémové situácie vyriešiť správne.

Kto sa usmieva, stáva sa slnkom, pretože tým dáva svetlo i teplo. Láskaví ľudia môžu zmeniť svet. (A.Kner)

K slovu sa dostáva intuícia a inteligencia tela. Tvorí sa priestor. Každým dychom sa obnovuje kolobeh život – smrť – život, čo má odumrieť, odumrie, a čo má žiť, žije. Dochádza k hojeniu, spojeniu úrovne tela, mysle a duše. Fyzické prínosy ako pevnejší zadok a ohybnejšie končatiny sú akoby vedľajšie efekty. Ako kompliment, človeka poteší, vychutná si ho, a ide sa ďalej, nehľadá jeho opakovanie, opätovné potvrdenie. Prostriedkom k tomuto cieľu je sebaovládanie a sebazdokonaľovanie ľudskej psychiky a psychofyziológie (meditácia, askéza a isté telesné cvičenia).

 

Prostredníctvom jogy možno získať alebo udržať si dobré zdravie. Nemôžeme tvrdiť, že len prostredníctvom jogy dosiahneme dobré zdravie. Existujú ochorenia, ktoré si spôsobujeme sami negatívnym myslením, negatívnym prístupom k životu, stresovými situáciami, disharmonickými medziľudskými vzťahmi. Týmto poruchám môžeme predchádzať fyzickými aj mentálnymi cvikmi. Jogovým cvičením môžeme rozšíriť schopnosť ovládať niektoré systémy, ktoré bežne neovládame, pretože pracujú autonómne, mimo našej vôle. Rôzne polohy tela pôsobia na žľazy s vnútornou sekréciou, stimulujú tvorbu hormónov a udržujú nervovú sústavu v bdelom stave. Pránájamou (dýchacími technikami) ovplyvňujeme priaznivo celý telesný metabolizmus a krvný obeh.

 

  • Joga rozvíja koncentráciu.
  • Joga pomáha získať sebadôveru.
  • Joga pomáha udržiavať fyzickú a psychickú integritu.
  • Joga zosúlaďuje vnútorné a vonkajšie aktivity v dennom živote.
  • Joga dáva schopnosť prekonať zlozvyky, pripútanosti, závislosti.
  • Joga umožňuje sebarealizáciu.
Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo

Aerial Jóga