0948 099 809

Prvotný zmysel BOSU je jej labilita, teda plnenie funkcie nestabilnej podložky. Môže mať niekoľko stupňov náročnosti v závislosti od spôsobu umiestnenia, postoja cvičenca, voľby cvikov.


Ako BOSU funguje
Hlavným zámerom používania BOSU je zlepšenie rovnováhy, koordinácie a svalstva v jadre tela (CORE). Tým, že podložka je nestabilná, sa okrem veľkých svalových skupín, musí zapájať aj drobné svalstvo i oporný aparát. Tento efekt sa na nebalansujúcej rovine jednoducho dosiahnuť nedá a v tom je celé kúzlo. Výsledkom teda nie je výlučné spevnenie bežných viditeľných svalov, ale tiež malých „svalíkov“, vďaka ktorým máme pevnejšie kolená, členky, chrbticu a dokážeme si prácu svojho tela lepšie uvedomiť. Vnútorné svalstvo je teda lepšie skoordinované a dokáže bezpečnejšie a rýchlejšie reagovať. Náš svalový aparát sa tým celkovo stáva kvalitnejší. Je to najmä vďaka využitiu izometrickej kontrakcie, ktorú cviky na BOSU obsahujú. Takéto napätie naučí svaly pracovať účinnejšie a lepšie spolupracovať s inými svalmi.

Fotografie